De Regenworm

De regenworm leeft onder de grond en doet vooral ’s nachts goed werk. Hij zit meestal in de bovenlaag van de grond, maar ’s winters, als het droog en koud is, kan hij tot op twee meter diepte zitten.
Regenwormen maken de grond vruchtbaarder en luchtiger. Ze maken ontelbare gangen waardoor zuurstof diep in de grond kan doordringen. Regenwormen eten plantenresten en micro-organismen.

Deze voeding scheiden ze weer uit en zo leveren ze een belangrijke bijdrage aan de grond in de vorm van humus.
Om regenwormen zo min mogelijk te storen, kunt u de grond het beste zoveel mogelijk met rust laten. Laat organisch materiaal op de bodem liggen of breng het naar de composthoop en de wormen zullen dit afval op den duur in goede tuingrond omzetten. Ook het strooien van organische meststoffen, zoals koemest etc. is voor regenwormen een goede aanvulling op hun voeding.