Contact

Contact

Het bestuur van Amateurtuindersvereniging De Volharding is met ingang van 30 januari 2018 als volgt samengesteld:

Het dagelijks bestuur:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Rein Wijnsma (tuin 10)
Leo Obdam (tuin 74)
Tineke Vrolijk (tuin 59)

Algemeen bestuurslid:

Mieke van der Werff
Astrid de Jong
Bernadette Odijk

(tuin 86)
(tuin 64A)
(tuin 80B)

Verder zijn de volgende teams ingesteld:

  • Schouwteam: controleert de verhuurde percelen inclusief de slootkanten en verhuurde boomgaarden op naleving van het Tuinreglement
  • Team Gebouwbeheer: voor onderhoud aan het clubgebouw
  • Team Complexbeheer: voor onderhoud aan de niet-verhuurde grond van het complex inclusief de bosschage
  • Activiteitenteam: organiseert de Open dag(en) en andere leuke dingen.

Het bestuur doet een beroep op leden zich als vaste vrijwilliger aan te sluiten bij de teams. Doe je mee? Laat weten wat je voor de vereniging wilt/kunt doen en mail naar de secretaris.