Contact

Contact

Het bestuur van Amateurtuindersvereniging De Volharding is met ingang van 1 februari 2020 als volgt samengesteld:

Het dagelijks bestuur:

Voorzitter:
Secretaris:
Waarnemend penningmeester:

Rein Wijnsma (tuin 3)
Leo Obdam (tuin 74)
Mieke van der Werff (tuin 60)

Algemeen bestuurslid:

Bernadette Odijk

(tuin 80B)

Kandidaat bestuurslid:

Maureen Hovel

(tuin 43A)

Algemeen emailadres:

Verder zijn de volgende teams ingesteld:

  • Schouwteam: controleert de verhuurde percelen inclusief de slootkanten en verhuurde boomgaarden op naleving van het Tuinreglement
  • Team Gebouwbeheer: voor onderhoud aan het clubgebouw
  • Team Complexbeheer: voor onderhoud aan de niet-verhuurde grond van het complex inclusief de bosschage
  • Activiteitenteam: organiseert de Open dag(en) en andere leuke dingen.

Het bestuur doet een beroep op leden zich als vaste vrijwilliger aan te sluiten bij de teams. Doe je mee? Laat weten wat je voor de vereniging wilt/kunt doen en mail naar de secretaris.