Contact

Contact

Het bestuur van Amateurtuindersvereniging De Volharding is met ingang van 30 januari 2018 als volgt samengesteld:

Het dagelijks bestuur:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Rein Wijnsma (tuin 10)
Leo Obdam (tuin 74)
Tineke Vrolijk (tuin 59)

Algemeen bestuurslid:

Mieke van der Werff
Astrid de Jong
Bernadette Odijk

(tuin 86)
(tuin 55)
(tuin 80B)

Verder zijn de volgende commissies ingesteld:

  • Tuincontrolecommissie: controleert de verhuurde percelen inclusief de slootkanten en verhuurde boomgaarden op naleving van het Tuinreglement
  • Commissie Gebouwbeheer: voor onderhoud aan het clubgebouw
  • Commissie Terreinbeheer: voor onderhoud aan de niet-verhuurde grond van het complex inclusief de bosschage
  • Activiteitencommissie: organiseert de Open dag(en) en andere leuke dingen.

Het bestuur zoekt vrijwilligers voor deze commissies. Doe je mee? Mail naar de secretaris of doe een briefje in de brievenbus van het clubgebouw. Vermeld daarin de commissie(s) waarvoor jij je aanmeldt.