Contact

Contact

Het bestuur van Amateurtuindersvereniging De Volharding is met ingang van 1 maart 2022 als volgt samengesteld:

Frits Colnot (tuin 101)
Geert Hoefman (tuin 56)
Tineke Vrolijk (tuin 58b)

Voorzitter/ Gebouwbeheer
Secretaris/ Terreinbeheer
Penningmeester/ Ledenadministratie en het schouwteam

Algemeen emailadres:

Verder zijn de volgende teams ingesteld:

  • Team Gebouwbeheer: zorgt voor het klein en dagelijks onderhoud;
  • Team Terreinbeheer: controleert de niet-verhuurde grond rondom het complex: de oever (Tuinderspad/Koelmalaan), de percelen boomgaard (langs het Boompad) en de bosschages aan de noordkant en doet snoei- en straatwerk;
  • Schouwteam: controleert de verhuurde tuinen;
  • Kantineteam: zorgt voor een gezellige sfeer in de kantine en de verkoop van koffie, thee en andere lekkernijen;
  • Winkelteam: zorgt voor de verkoop van zaden, tuingrond en overige tuinbenodigdheden;
  • Serviceteam: zorgt voor de noodzakelijke schoonmaak in het verenigingsgebouw;

De vereniging zoekt leden die zich willen aansluiten bij één van de teams. Aanmelden graag per mail naar info@atvdevolharding.nl of doe een briefje in de brievenbus van het verenigingsgebouw. Vermeld bij welke team(s) je wilt aansluiten, je naam en tuinnummer.