Contact

Contact

Het bestuur van Amateurtuindersvereniging De Volharding is met ingang van 28 november 2017 als volgt samengesteld:

Voorzitter a.i.: Rein Wijnsma (tuin 10)
Secretaris: Gemma v/d Leygraaf (tuin 4)
Penningmeester: Tineke Vrolijk (tuin 59)
2e Secretaris a.i.: Leo Obdam (tuin 74)
Webmaster/2e penningmeester a.i.: Mieke van der Werff (tuin 86)
Algemeen bestuurslid a.i.: Astrid de Jong (tuin 55)
Algemeen bestuurslid a.i.: Bernadette Odijk (tuin 80b)

Verder zijn de volgende commissies ingesteld:
– Tuincontrolecommissie (voor de verhuurde tuinen/boomgaarden)
– Commissie Gebouwbeheer (voor onderhoud binnen en buiten)
– Commissie Terreinbeheer (onderhoud van de openbare ruimte)
– Commissie Groenbeheer (onderhoud bosplantsoen/randbegroeiing)

Het bestuur zoekt leden/medetuinders die zich (op afroep) als vrijwilliger bij één of meerdere commissies willen aansluiten.

Doe je mee?
Geef je op bij Rein Wijnsma of mail naar info@atvdevolharding.nl

 

Adres
ATV De Volharding
Tuinderspad 157
1813 CX Alkmaar
info@atvdevolharding.nl

Vele handen maken licht werk!